Elsaco ESCo, companie a grupului Elsaco, oferă servicii și soluții complexe care permit eficientizarea consumurilor de energie și resurse, în cadrul activității clienților din domeniul industrial și numai: audit energetic, analize complexe, Due Diligence tehnic, servicii energetice de operare, proiecte tip ESCO.